loading

Funkčný tréning – spaľuj, posilňuj, ochraňuj svoje zdravie

Funkčný tréning - spaľuj, posilňuj, ochraňuj svoje zdravie

Cvičenie s činkami je v poslednej dobe čoraz viac na ústupe. Nahrádza ho posilňovanie s vlastnou váhou tela. Funkčný tréning je už niekoľko rokov trendom. V roku 2014 sa dokonca podľa prieskumu odborníkov z American College of Sport Medicine umiestnil v prvej desiatke trendov vo fitness. Mnoho skupinových cvičení práve z tohto spôsobu cvičenia vychádzajú. Čo však v praxi toto cvičenie predstavuje?

Odkiaľ prišiel?

Za zakladateľov funkčného tréningu sa v celosvetovom meradle považujú Gary Gray, Paul Check a Národná akadémia športovej medicíny USA. Národná akadémia športovej medicíny definuje funkčný tréning ako: Funkčný tréning je modelová situácia zahŕňajúca zrýchlenie, spomalenie a stabilizáciu svalových skupín, a to ve všetkých troch rovinách pohybu.

Korene pochádzajú z rehabilitácie, kde fyzioterapeuti vytvorili cviky, ktoré napodobňujú činnosti človeka doma či v zamestnaní. Úlohou bola rýchla a efektívna rekonvalescencia po úraze, alebo operácií. Výsledkom je vyššia výkonnosť, svalová rovnováha s nižším rizikom úrazu.

Funguj denne bez bolesti

Základným cieľom funkčného tréningu je pripraviť naše telo na vykonávanie každoenných činností a aktivít bez hrozby zranenia. V praxi to znamená, že ak sa naučíme urobiť funkčné cviky správne, pri dvíhaní ťažkého nákupu sa nám nestane, že nám rupne v chrbte. Napríklad. Funkčný tréning nám okrem toho pomáha zvýšiť silu, výdrž, zlepšovať stabilitu, mobilitu aj flexibilitu.

Piliere pohybu

Funkčný tréning funguje na spôsobe 3D. Pri cvičení sa zapájajú všetky tri roviny pohybu:

  • frontálna – pohyby do strán
  • sagitálna – predklony, predpaženie,
  • transverzálna – diagonálny pohyb

Medzi základné piliere pohybov funkčného tréningu patria:

  • pohyblivosť, alebo premiestňovanie z jedného miesta na druhé
  • zvyšovanie a znižovanie centra tela – zmena hladiny zhora nadol a opačne
  • tlačenie a ťahanie
  • rotácia – zmena smeru tela otáčaním trupu

Skupinové cvičenia a funkčný tréning

Cvičení fungujúcich na princípe funkčného tréningu je v súčasnosti naozaj mnoho. Medzi známe patrí napríklad crossfit, deepwork či bodyart. Ak sa však k cvičeniu nikdy nezabudáte vybaviť dobrou hudbou, a zároveň milujete tanec, je tu v oblasti funkčného tréningu unikátna novinka! V susedných Čechách, Poľsku či Rakúsku už pohltilo toto cvičenie tisíce ľudí. Salsation® fitness je revolučný program, ktorý prevádza funkčný tréning do inovatívnych tanečných pohybov. Každá hodina je nenáročná na zvládnutie krokov, zábavná a súčasne funkčná. Choreografie sú zostrojené špeciálnym spôsobom, ktorý umožňuje skryť tréning tak, aby mali cvičiaci pocit, že iba tancujú. Cvičenie je zábavné, plné vyjadrovania pocitov z hudby a tanca. Je určené pre všetkých bez rozdielu veku, ale taktiež cesta ako zlepšiť mobilitu svojho tela a vitalitu a zhodiť zároveň nejaké to kilečko navyše. 😉